تاثیر عوامل محیطی بر پر شدن چاه فاضلاب و تخلیه چاه
دلایل عمده پر شدن چاه فاضلاب
مزایای استفاده از تانکر مکنده تخلیه چاه و آشنایی با آن
دلایل استفاده از تانکر مکنده تخلیه چاه
نمایش همه

آشنایی با تخلیه چاه فاضلاب سپتیک تانک

آشنایی با تخلیه چاه فاضلاب سپتیک تانک

آشنایی با تخلیه چاه فاضلاب سپتیک تانک

نحوه تخلیه لجن سپتیک تانک و لایروبی سپتیک

 

منظور از سپتیک نوعی از تانکرهای جمع آوری فاضلاب است که در شبکه فاضلاب امروزی مورد استفاده قرار می گیرد. این بخش بعد از مدتی پر می شود و به همین دلیل نیز نیاز به تخلیه و لایروبی پیدا می کند.