آشنایی با انواع سیفون‌ فاضلاب مخصوص روشویی و حمام و سرویس بهداشتی توالت
سیفون فاضلاب و روش کار آن
آشنایی با انواع فاضلاب شهری و شیوه های دفع آن
انواع فاضلاب و روش های دفع آن
نمایش همه

آشنایی با پروتکل های ایمنی حفر چاه

آشنایی با دستورالعمل ها و اصول ایمنی حفر چاه فاضلاب

آشنایی با دستورالعمل ها و اصول ایمنی حفر چاه فاضلاب

اصولی که باید هنگام کندن چاه رعایت شود

 

درحفر چاه رعایت نکات ایمنی و اصول و استانداردهای آن، بسیار ضروری بوده و حفر انواع چاه فاضلاب می بایست مطابق با اصول و استانداردهای موجود انجام شود.

در صورتیکه حفر چاه بر اساس استانداردهای ساخت چاه فاضلاب و قوانین حفاری صورت نپذیرد پیامدهای جبران ناپذیری را در پی خواهند داشت. در نتیجه سبب ریزش چاه و صدمه دیدن افراد می شود. لذا رعایت اصول زیر در هنگام کندن  و حفر چاه توصیه می شود.

 

اصول حفاری چاه

 • اصولی که باید هنگام کندن چاه رعایت شودفاصله چاه از ديوارهای جانبی و ديگر چاه ها بايد حداقل 3 متر باشد.
 • دور چينی دور چاه ها يکی از ضروريات چاه می باشد. این عمل بايد با آجر و سيمان در عمق 150 سانتی متری و در عرض 80 سانتی متر به کار رود و دهانه چاه بيشتر از 50 سانتی متر نباشد.
 • چاه ها بايد مجهز به لوله تهويه هوا باشند و لوله به بالاترين نقطه ساختمان منتقل شود.
 • براي اين که عمل تخليه بهتر صورت گيرد سر لوله را با زانویی 90 درجه معکوس کنيد.
 • براي جلوگيری ازريزش آب بر ديواره چاه ضرورت دارد از گلدانی استفاده شود. تا آب به مرکز چاه تخليه شود. يا اين که لوله فاضلاب به مرکز چاه انتقال و از يک زانویی 90 درجه (L مانند) استفاده شود.
 • به لحاظ جلوگيری هرچه بيشتر از ريزش آب بر ديواره چاه بهتر است به زانو يک لوله 60 سانتي اضافه شود.

 

رعایت نکات ایمنی در عملیات حفر چاه در بازسازی ساختمان

 • در عملیات چاه کنی تا عمق ۵ متر ، وجود حداقل دو نفر و با افزایش عمق چاه حداقل وجود ۳ نفر برای ادامه عملیات الزامیست. با شروع حفر انباری چاه یک نفر کمک کلنگ دار به افراد گروه اضافه می شود.
 • برای حفاظت کارگران از خطر ریزش اطراف چاه باید در محل ایستادن کارگران تخته یا الوار های زیرپایی با مقاومت و پهنای کافی گذاشته شود.
 • برای جلوگیری از سقوط خاک و سنگ به داخل چاه ، دور دهانه باید آستانه ای به عرض حداقل ۱۵ سانتیمتر با مصالح مقاوم تعبیه شود.
 • مقنی قبل از ورود به چاه برای عملیات چاه کنی ، باید طناب نجات را به کمک کمربند ایمنی مخصوص به خود بسته باشد.
 • در مواردی که نوع صالح استخراج شده از حفاری چاه به صورتی است که کلاه و سپر حفاظتی تکافو نمی کند باید در فواصل مناسب از دیواره میله چاه پناه گاهایی تعبیه شود که در صورت لزوم مقنی در آنها مستقر شود.
 • خاک حاصل از کندن چاه نباید به فاصله کمتر از ۲ متر از کناره های چاه ریخته شود به نحوی که احتمال ریزش آن به داخل چاه وچود داشته باشد

 

تجهیزات ایمنی هنگام کندن چاه
 • تجهیزات ایمنی هنگام کندن و حفر چاهدر صورتیکه احتمال کمبود اکسیژن در اعماق چاه وجود داشته باشد باید نسبت به تعبیه وسایل مناسب برای هوادهی به داخل چاه اقدام شود. این وسایل باید به تجهیزات ایمنی لازم برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی مجهز شده باشند.
 • وجود علائم قراردادی بین مقنی و فردی که در بالای چاه مستقر است ضروری بوده و باید فرد مستقر در بالای چاه همواره از وضعیت مقنی آگاه باشد.
 • کلیه کارگرانی که در نزدیک چاه بکار مشغول هستند باید به کمربند ایمنی و طناب مجهز باشند.
 • سرطناب باید به محل مناسبی محکم شده باشد تا از سقوط احتمالی آنها به داخل چاه جلوگیری شود.
 • با پیشرفت کار چاه کنی بخصوص در موقع بارندگی ، باید دیواره های چاه به وسیله مقنی مورد بازدید قرار گرفته و از ریزشی نبودن دیواره چاه اطمینان حاصل شود.
 • چنانچه رطوبت بیش از حد مشاهده گردد باید بررسیهای لازم انجام گیرد. در صورت لزوم عملیات متوقف شود. سپس پیش بینی های لازم طوری صورت پذیرد که برای مقنی و کارگران خطری وجود نداشته باشد.
 • در تامین روشنایی داخل چاه هایی که وجود گازهای قابل اشتعال در آنها محتمل باشد. باید از چراغ های قوه ای با حداکثر ولتاژ ۱۲ ولت استفاده کند.
 • هنگام حفاری چاه در عمق بیش از ۲ متر، باید وسیله ای به عنوان سپر در پایین مورد استفاده قرار گیرد. طوری که هنگام سقوط احتمالی اشیا مانع برخورد آن با مقنی باشد.