آشنایی با انواع سیفون‌ فاضلاب مخصوص روشویی و حمام و سرویس بهداشتی توالت
سیفون فاضلاب و روش کار آن
آشنایی با انواع فاضلاب شهری و شیوه های دفع آن
انواع فاضلاب و روش های دفع آن
نمایش همه

آشنایی با پروتکل های ایمنی حفر چاه

آشنایی با دستورالعمل ها و اصول ایمنی حفر چاه فاضلاب

آشنایی با دستورالعمل ها و اصول ایمنی حفر چاه فاضلاب

اصولی که باید هنگام کندن چاه رعایت شود

 

درحفر چاه رعایت نکات ایمنی و اصول و استانداردهای آن، بسیار ضروری بوده و حفر انواع چاه فاضلاب می بایست مطابق با اصول و استانداردهای موجود انجام شود.

در صورتیکه حفر چاه بر اساس استانداردهای ساخت چاه فاضلاب و قوانین حفاری صورت نپذیرد پیامدهای جبران ناپذیری را در پی خواهند داشت. در نتیجه سبب ریزش چاه و صدمه دیدن افراد می شود. لذا رعایت اصول زیر در هنگام کندن  و حفر چاه توصیه می شود.

 

اصول حفاری چاه