نکات کلیدی در تخلیه چاه فاضلاب
نکات کلیدی در تخلیه چاه فاضلاب
علائم ریزش چاه فاضلاب
مهمترین دلایل نشست چاه ساختمان
نمایش همه

از چاه سپتیک و جذبی چه می دانید؟

ویژگی چاه های سپتیک و جذبی

ویژگی چاه های سپتیک و جذبی

بررسی ویژگی های چاه های جذبی و  سپتیک

 

حفر چاه به صورت اصولی، بستگی به جنس خاک منطقه، نوع زمینی که چاه در آن حفر می شود. همچنین با توجه به سطح آب زیرزمینی آن منطقه توجه و دقت کافی داشت.

در مناطقی که خاک آن انباشته از شن و ماسه و خرده های سنگ باشد، چاهی که در آن حفر می شود از نوع جذبی است. در مناطقی که خاک آن حاوی رس فراوان و یا سطوح آب زیرزمینی بالایی  باشد، چاه مناسب آن از نوع سپتیک و یا به اصطلاح، چاه مخزن دار است.