نکات کلیدی در تخلیه چاه فاضلاب
نکات کلیدی در تخلیه چاه فاضلاب
علائم ریزش چاه فاضلاب
مهمترین دلایل نشست چاه ساختمان
نمایش همه

از چاه سپتیک و جذبی چه می دانید؟

ویژگی چاه های سپتیک و جذبی

ویژگی چاه های سپتیک و جذبی

بررسی ویژگی های چاه های جذبی و  سپتیک

 

حفر چاه به صورت اصولی، بستگی به جنس خاک منطقه، نوع زمینی که چاه در آن حفر می شود. همچنین با توجه به سطح آب زیرزمینی آن منطقه توجه و دقت کافی داشت.

در مناطقی که خاک آن انباشته از شن و ماسه و خرده های سنگ باشد، چاهی که در آن حفر می شود از نوع جذبی است. در مناطقی که خاک آن حاوی رس فراوان و یا سطوح آب زیرزمینی بالایی  باشد، چاه مناسب آن از نوع سپتیک و یا به اصطلاح، چاه مخزن دار است.

 

بررسی ویژگی های چاه های جذبی و  سپتیک

خصوصیات چاه های سپتیک

از چاه سپتیک برای ذخیره سازی مواد فاضلاب استفاده می کنند. به این صورت که دیواره های چاه را از جنس عایق رطوبتی نظیر بتن , مواد پلیمری می سازند. به گونه ای که در برابر نشت فاضلاب را مقاومت کند و تمامی مواد فاضلاب را در خود حفظ کند.

این چاه در فواصل کوتاه پر می شود. برای تخلیه آن از تانکرهای مخصوص استفاده می شود. در شمال ایران به دلیل نبود بستر شنی، از چاه سبتیک استفاده می شود.

در بعضی چاه های سپتیک ساختار دیواره آن را کوتاه می سازند تا امکان حرکت فاضلاب در آن کاهش یابد. فضولات معلق از آب جدا شود. سپس در مخزن جمع آوری شود تا در زمان معین آن را تخلیه کنند.

در نوع دیگری از چاه های سپتیک با ساختار چند بخشی، دو یا چندین اتاقک جهت جدا کردن آب و فاضلاب ایجاد می گردد. در چاه سپتیک چند بخشی، با ایجاد دو یا چند اتاقک بهم مرتبط امکان جداسازی آب از فضولات و جمع آوری فضولات در اتاقکهای ابتدایی را فراهم می‌سازند.

 

 چاه های جذبی و ویژگی های آن

 چاه های جذبی و ویژگی های آن

چاه های جذبی مدل بسیار ساده ای دارد که از گذشته های دور همچنان مورد استفاده قرار می گیرد.

همان طور که از نام آن مشخص است جنس خاک بایستی حتما از شن و ماسه و کلوخ باشد تا مواد را در خود جذب کند.

این چاه از اجزای مختلفی همچون گلدانی، طوقه، هواکش، میله و مهمترین قسمت آن انباره تشکیل شده است.

برای محاسبه انباره چاه جذبی باید به تعداد سرویس های بهداشتی و حمام، تعداد نفراتی که در آن خانه یا آپارتمان زندگی می کنند و همچنین قدرت نفوذپذیری جنس خاک توجه داشت. جداره های این چاه آب فاضلاب را جذب می کند. در مقاله ای دیگر به طور اختصاصی از این مدل چاه مطالب بیشتری خواهیم گذاشت.