علائم و نشانه های گرفتگی چاه فاضلاب در منزل
نشانه های گرفتگی چاه فاضلاب
نکات کلیدی در تخلیه چاه فاضلاب
نکات کلیدی در تخلیه چاه فاضلاب
نمایش همه

اطلاعات عمومی در مورد نوع سیستم های فاضلاب

طبقه بندی انواع سیستم های فاضلاب

طبقه بندی انواع سیستم های فاضلاب

طبقه بندی انواع سیستم های فاضلاب

 

تعریف ساده فاضلاب

مجموع آب های مصرف شده در کارهای مختلف را اصطلاحا فاضلاب می گویند. به تعریف دیگر به مجموعه آبهایی که دور ریخته شده و پس از جمع آوری و تصفیه مجدد جهت استفاده دوباره  وارد چرخه می شود. در واقع مجموع آبهای آلوده را  فاضلاب می نامند.

انواع سیستم های فاضلاب ها به صورت زیر طبقه بندی می شوند :

  • فاضلاب خانگی
  • پساب شهری
  • فاضلاب صنعتی
  • فاضلاب کشاورزی

 

فاضلاب خانگی

مجموع پساب های یک ساختمان که شامل توالت ها،حمام ها، دستشویی ها، آشپزخانه، ماشین لباسشویی و ظرفشویی می باشد. این نوع پساب در اکثر شهرها و کشورهای جهان توسط شبکه جمع آوری شهری آن را به تصفیه خانه ها انتقال می دهند.

 

پساب شهری

پساب های شهری شامل مجموع آبهای برف و باران که جدا از شبکه خانگی فاضلاب شهری و در شبکه مستقل شهری به رودخانه ها و مسیل ها جاری می گردد. مخلوط این آب با فاضلاب خانگی باعث افزایش حجم فاضلاب برای تصفیه خانه ها می شود. بنابراین هزینه تاسیسات