آشنایی با دستورالعمل ها و اصول ایمنی حفر چاه فاضلاب
آشنایی با پروتکل های ایمنی حفر چاه
چگونگی دفع فاضلاب های شهری و صنعتی
فاضلاب شهری و صنعتی و شیوه های دفع آنها
نمایش همه

انواع فاضلاب و روش های دفع آن

آشنایی با انواع فاضلاب شهری و شیوه های دفع آن

آشنایی با انواع فاضلاب شهری و شیوه های دفع آن

بررسی روش های دفع فاضلاب شهری صنعتی و خانگی

 

بررسی روش های دفع فاضلاب شهری صنعتی و خانگی

انواع فاضلاب و روش های دفع آن بسته به شکل پیدایش و خواص آنها به 3 گروه زیر تقسیم بندی می شوند.

  • فاضلاب های خانگی
  • فاضلابهای صنعتی
  • فاضلابهای سطحی

 

بررسی فاضلاب های خانگی

این نوع فاضلابها تشکیل شده اند از فاضلاب دستگاه های بهداشتی خانه ها مانند توالت ها، دستشویی ها، حمام ها، ماشین های لباس شویی و ظرفشویی، پساب آشپزخانه ها. یا فاضلاب بدست آمده از شست و شوی قسمت های گوناگون خانه.

خواص این فاضلاب ها در سطح یک کشور به تقریب یکسان و تنها غلظت انها بسته به مقدار مصرف سرانه آب در شهرها تغییر می کند.

 

سپتیک تانک

سپتیک تانک به شکل یک مخزن سرپوشیده است و در محل هایی که فاقد شبکه لوله کشی فاضلاب و جنس زمین غیر قابل نفوذ باشد برای دفع فاضلاب ساختمان های مسکونی، مجتمع های مسکونی، شهرک ها و اردوگاه ها و غیره از سپتیک تانک استفاده می شود.

 

بررسی وضعیت سپیتک تانک فاضلاب

بررسی وضعیت سپیتک تانک فاضلابدر فاضلاب ورودی به سپتیک تانک، علاوه بر فاضلاب، دو نوع باکتری وجود دارد.

  • یکی باکتری های هوازی که اکسیژن مورد نیاز خود را از تجزیه مواد آلی موجود در فاضلاب تامین می کنند.
  • دیگری باکتری های غیر هوازی که اکسیژن مورد نیاز خود را از تجزیه نمک های موجود فاضلاب بدست آورده و آنها را احیا و گازهای هیدروژن سولفوره و متان و غیره که دارای بوی متعفن و زننده ای است ایجاد می کنند.

در اثر این فعل و انفعالات، مقداری از فاضلاب تجزیه می شود و به صورت پساب در می آید. در حقیقت عمل سپتیک تانک، تصفیه فاضلاب است. البته این تصفیه کامل نیست و از نظر بهداشتی ممکن است میکروب های مضر مانند حسبه، وبا و اسهال و… در آن وجود داشته باشد. زیرا سپتیک تانک نقشی در ازبین بردن میکروب های ذکر شده در فاضلاب ندارند.

 

طرز کار سپیتک فاضلاب

طرز کار سپتیک تانک به این ترتیب است که فاضلاب از یک طرف به سپتیک تانک وارد و پس از توقف در آن تجزیه می شود و پساب تولید خواهد شد. آبهای موجود در فاضلاب با اضافه پساب های ذکر شده از لوله خروجی سپتیک تانک خارج می شود. ولی مقدار کمی از فاضلاب در ته سپتیک تانک باقی میماند. مقدار فاضلاب ورودی به سپتیک تانک به تقریب برابر مقدار خروجی از آن است.

 

انتخاب محل سپتیک تانک

باتوجه به اینکه امکان آلودگی فاضلاب از نظر میکروب و ویروس وجود دارد. آنها از طرفی در اثر تجزیه فاضلاب در داخل سپتیک تانک، گازهای اسیدی و مضر تولید می شود. بنابراین لازم است تا حد امکان موازین بهداشتی و دوری از گازهای متصاعد شده در انتخاب محل سپتیک تانک رعایت شود.