نحوه نصب و بستن قطعات سینک ظرفشویی
راهنمای نصب و بستن سیفون ظرفشویی
لوله بازکنی فاضلاب با نوشابه و رفع گرفتگی آن
رفع گرفتگی لوله فاضلاب با نوشابه
نمایش همه

انواع چاه ها و روش های حفر آنها

بررسی انواع چاه و  شیوه های حفر چاه و کندن آنها

بررسی انواع چاه و شیوه های حفر چاه و کندن آنها

چگونگی حفر انواع چاه و ویژگی های هرکدام

 

چاه های دستی

روش حرف چاه دستیاین چاه ها قدیمی و ابتدایی ترین چاه های آب به شمار می روند که در گذشته، بیشتر از امروز متداول بوده و مورد استفاده واقع می شدند. حفر چاه دستی بسیار دشوار است. در روستاهای ایران چاه های دستی زیاد است و از آب آن برای مصارف شرب استفاده و یا دام استفاده می شود.

چاه های دستی را اغلب در رسوبات آبرفتی و با وسایل ابتدایی مثل بیل و کلنگ تا عمق برخورد به سطح آب زیرزمینی و تا چند متری زیر آن حفر می کنند.

حفر چاه جدید با دست در اعماق زیاد، با مشکلات با فراوانی همراه است. لذا این چاه ها را اغلب در نقاطی حفر می کنند که عمق برخورد به سطح آب زیرزمینی زیاد نباشد. (بین 5 تا 40متر). به منظور ایمنی و جلوگیری از ریزش دیواره ی چاه ، آن را توسط تخته سنگ ، آجر، بتون و یا لوله