گرفتگی فاضلاب رستوران و آشپزخانه و چند راهکار رفع آن
عوامل گرفتگی فاضلاب رستوران و آشپزخانه
باز کردن یخ زدگی لوله های آب با روش های راحت و کاربردی
چگونه می توان مانع از یخ زدگی لوله های آب شد؟
نمایش همه

روش های رفع گرفتگی لوله ناودان پشت بام

علل گرفتگی لوله ناودان و روش های رفع آن

علل گرفتگی لوله ناودان و روش های رفع آن

لزوم استفاده از ناودان در بام ساختمان

 

در پشت بام ساختمان ها، آب حاصل از برف و باران توسط لوله های مخصوصی به بیرون هدایت می شود. در هنگام ساخت بنا  مقدار معینی شیب به سازه پشت بام می دهند تا آب به سهولت به سمت لوله ناودان هدایت شود. وجود لوله ناودان پشت بام در ساختمان ها موجب محافظت از بنا و مصالح آن در برابر آسیب های خطرناک می گردد. دراین مقاله علل گرفتگی لوله ناودان پشت بام و روش های رفع انسداد آن خواهیم پرداخت.