دستگاه رفع کندی مکش فاضلاب
دلیل کندی مکش در لوله فاضلاب چیست؟
علل گرفتگی لوله ناودان و روش های رفع آن
روش های رفع گرفتگی لوله ناودان پشت بام
نمایش همه

عوامل گرفتگی فاضلاب رستوران و آشپزخانه

گرفتگی فاضلاب رستوران و آشپزخانه و چند راهکار رفع آن

گرفتگی فاضلاب رستوران و آشپزخانه و چند راهکار رفع آن

مهمترین علل گرفتگی لوله فاضلاب رستوران و آشپزخانه

 

یکی از مشکلات رستوران و یا آشپزخانه گرفتگی لوله فاضلاب آن می باشد. فاضلاب و پسماند رستوران و آشپزخانه ها چرب و روغنی هستند که احتمال گرفتگی و انسداد لوله فاضلاب در آن بسیار است.  چربی و روغن به جداره های لوله فاضلاب می چسبد. همین امر باعث چسبیدن دیگر مواد به آن می شود.