طبقه بندی انواع سیستم های فاضلاب
اطلاعات عمومی در مورد نوع سیستم های فاضلاب
ویژگی چاه های سپتیک و جذبی
از چاه سپتیک و جذبی چه می دانید؟
نمایش همه

نکات کلیدی در تخلیه چاه فاضلاب

نکات کلیدی در تخلیه چاه فاضلاب

نکات کلیدی در تخلیه چاه فاضلاب

ضرورت انجام تخلیه چاه فاضلاب

 

در مقاله های پیشین به نشانه های پر شدگی فاضلاب اشاره شد . این موارد شامل بوی بد فاضلاب، وجود حشراتی چون سوسک، بالا آمدن چاه فاضلاب حمام؛ توالت و آشپزخانه بود.

این علائم نشان می دهد که دیگر هیچ کاری برای چاهی که پر شده نمی توان انجام داد. تنها راه حل باقیمانده تخلیه چاه فاضلاب به روش های اصولی و استاندارد توسط متخصصین شرکتهای تخلیه چاه فاضلا