درآوردن گوشی از چاه توالت بصورت تضمینی
درآوردن گوشی از چاه توالت
لایروبی چاه فاضلاب و عملکرد و مزایای آن
لایروبی چاه و کف تراشی
نمایش همه

کول گذاری چاه چیست

آشنایی با کول گذاری چاه و چگونگی انجام آن

آشنایی با کول گذاری چاه و چگونگی انجام آن

دانستنی هایی در مورد کول گذاری چاه

 

دانستنی هایی در مورد کول گذاری چاهکول چاه سازه ای بتنی و سیمانی است که برای نگهداری دیواره از کول میله چاه و برای جلوگیری از ریزش سقف انباره چاه از کول انباری چاه استفاده می شود.  اجرای این کار را کول گذاری چاه فاضلاب یا کول چینی می نامند. کول گذاری از ریزش چاه جلوگیری می کند.
ریزش چاه خود خطر آفرین است و در هنگام تعمیر چاه های فاضلاب و آب حتماً کول گذاری انجام می شود.