ارائه خدمات تخلیه چاه تجریش

تخلیه چاه تجریش توسط متخصصان و کارشناسان خدمات فنی 7000 انجام می شود. این خدمات از طریق تانکرهای بزرگ و کوچک انجام می شود. این تانکرها دارای قابلیت ساکشن و مکیدن آب و فضولات داخل چاه فاضلاب می باشند.

برخی از شرکت ها که به عنوان شرکت های تخلیه چاه فعال هستند، با انجام کار به صورت غیر استاندارد مانند استفاده کردن از تانکرهای معیوب و مشکل دار، سعی در افزایش تعداد سرویس دارند. تا قیمت بیشتری از مشتری اخذ نمایند. به این صورت که تنها آب چاه را تخلیه می کنند و جامدات آن داخل چاه باقی می ماند.
این عمل نه تنها باعث می شو شما پول اضافی بابت کاری که به صورت کامل انجام نشده پرداخت می کنید، بلکه سبب ایجاد خطراتی همانند ریزش چاه یا نشت آن می شود. این موضوع برای ساختمان بسیار خطرناک است.

مراحل تخلیه چاه تجریش در شرکت خدمات فنی 7000

  • تشخیص محل دقیق چاه
  • باز کردن درب چاه
  • تخلیه کامل آب و جامدات موجود در آن
  • لایروبی و کف تراشی و رسوب زدایی در صورت نیاز
  • بستن درب چاه