خدمات تخلیه چاه جنوب غرب تهران

تخلیه چاه در مناطق جنوب غرب تهران با دستگاه های مکنده قوی و لجن کش

گروه خدمات فنی 7000 آماده ارائه خدمات تخلیه چاه در جنوب غرب تهران و مناطق اطراف آن با استفاده از جدیدترین و مدرن ترین دستگاه های تخلیه چاه با تانکر مکنده قوی و دستگاه های لجن کش می باشد.

کارشناسان این مرکز 24 ساعته فعال بوده و به صورت شبانه روزی در خدمت مشتریان گرامی می باشند. کلیه کارشناسان این مرکز آموزش دیده و حرفه ای هستند. پس از اتمام کار اقدام به تمیزکاری محیط می نمایند.