خدمات تخلیه چاه سیمون بولیوار و رفع گرفتگی لوله فاضلاب

کلیه خدمات در زمینه چاه های فاضلاب توسط تیم حرفه ای پارس کمک انجام می شود. این خدمات عبارتند از:

  • تخلیه چاه فاضلاب جذبی
  • برطرف کردن نم و رطوبت چاه
  • تخلیه سپتیک تانک
  • حفر چاه جدید
  • رفع بوی بد فاضلاب
  • رفع نواقص چاه و مرمت آن

باز کردن گرفتگی لوله فاضلاب توالت ایرانی

گرفتگی لوله سرویس توالت ایرانی معمولا با دستمال کاغذی و گرفتگی سیفون توالت ایرانی و …اتفاق میوفتد، این مشکل با فنر زدن، گرفتگی لوله برطرف می شود.

فنر زدن لوله توالت ایرانی را به دست لوله بازکن های باتجربه ما بسپارید تا بدون کثیف کاری گرفتگی را به طور اساسی رفع کنند.

رفع انسداد لوله فاضلاب توالت فرنگی

باز کردن گیر لوله سرویس توالت فرنگی با و رفع گرفتگی لوله توالت فرنگی، باید با فنر و روپوش فنر مخصوص انجام شود. چون جنس توالت فرنگی از سرامیک می باشد و با فنر زدن بدون روپوش فنر به توالت فرنگی آسیب می رسد و حتی رنگ توالت فرنگی عوض می شود.

اما لوله بازکن های شرکت ما با همراه داشتن دستگاه لوله بازکنی پیشرفته و فنر و روپوش فنر این مشکل را بدون هیچ گونه خسارت به طور اساسی رفع می کنند.