خدمات تخلیه چاه شهران و لایروبی فاضلاب

 • تخلیه چاه فوری تخلیه چاه شهران شبانه روزی تضمینی ارزان
 • لوله بازکنی بازکنی و باز کردن لوله فاضلاب
 • ترمیم چاه قدیمی و افزایش کاربری آن
 • طوقه چینی و کول گذاری
 • لایروبی و ته زنی چاه
 • تشخیص ترکیدگی لوله
 • لوله کشی آب سرد و گرم و پکیج
 • تخلیه سپتیک و تخلیه چاه
 • چاه بازکنی و باز کردن لوله فاضلاب
 • حفر چاه نو
 • ترمیم چاه قدیمی و افزایش کاربری آن
 • طوقه چینی و کول گذاری
 • لایروبی و ته زنی چاه
 • تشخیص ترکیدگی لوله
 • لوله کشی ( سرد و گرم – شوفاژ )