تخلیه چاه پیکان شهر با تانکر مکنده حمل فاضلاب

تخلیه چاه مکانیزه با استفاده از تانکر مکنده و تانکر حمل فاضلاب، پمپ تخلیه چاه مخصوص، پمپ ساکشن، پمپ مکنده، کف کش و لجن کش فاضلاب و کارگران ماهر در انجام تخلیه چاه.

تخلیه چاه شبانه روزی با تانکرهای ۱۰۰۰۰ لیتری حمل فاضلاب را فقط از ما بخواهید.

این کار با کمترین تخریب و تخصص ماست. متخصصین ما با تمام تلاش کار تخلیه چاه پیکان شهر را به خوبی انجام می دهند.

سرویس کاران خدمات خود را به صورت تضمینی انجام می دهند.
تخلیه چاه سپتیک با پمپ مکنده و تانکرهای بزرگ، تخلیه چربی گیر، سپتیک تانک و منهول فاضلاب، تخلیه انواع چاه با تانکرهای ساکشن و ماشین مکنده، لایروبی سپتیک توسط نیروی مجرب
رفع بیرون زدگی فاضلاب، تخلیه چاه فاضلاب با استفاده از تانکر و مکنده، انجام تخلیه چاه تضمینی، تخلیه چاه آپارتمان و شرکتهای بزرگ، انجام تخلیه چاه فوری.

انجام امور مربوط به چاه فاضلاب

  • تمام فعالیتهای مرتبط با چاه مانند دورچینی چاه، طوقه چینی، برداشتن طوقه قدیمی، کول گذاری میله چاه، بلوک چینی انباره چاه، اتصال فاضلاب ساختمان به شبکه فاضلاب شهری.
  • لایروبی چاه، کف تراشی چاه، تبدیل چاه کهنه به چاه نو، ترمیم چاه کهنه.
  • باز و بسته کردن درب چاه بدون خرابی.
  • حفر کانال و اتصال دو چاه به یکدیگر.
  • جلوگیری از ریزش چاه و تعمیر چاه ریزشی.
  • نصب منهول فاضلاب
  • تشخیص محل چاه، بازکردن درب چاه با کمترین خرابی.
  • کاهش خطر ریزش چاه، مشاوره جهت امور چاه.