بوی بد فاضلاب و روش های از بین بردن آن در منازل

بوی بد فاضلاب نشان دهنده وجود گاز سمی سولفید هیدروژن یا گاز فاضلاب به داخل ساختمان است. گاز مذکور درون محل‌ های تجمع فاضلاب مانند تصفیه خانه فاضلاب، لوله فاضلاب و چاه فاضلاب تولید شده و یافت می‌شود.

این گاز بوی بسیار بدی دارد و علت بوی بد فاضلاب در ساختمان وجود همین گاز می‌باشد. چاه فاضلاب یا لوله فاضلاب انباشه از این گاز است.

این امر باعث می‌شود این گاز از طریق لوله فاضلاب به داخل ساختمان راه پیدا کند. باعث اذیت و آزار ساکنین را به همراه داشته باشد.

وجود این گاز در داخل ساختمان باعث ایجاد بوی بد می‌شود. این بو می‌تواند دائمی باشد و یا فقط در زمانهای خاصی به مشام برسد. این گاز می‌تواند بسیار غلیظ باشد و یا بوی رقیقی داشته باشد.

علت نشت بوی بد فاضلاب در آپارتمان

  • سیفون توالت
  • گازهای فاضلاب
  • پر شدن چاه فاضلاب
  • فرسوده شدن چاه فاضلاب
  • نبود آب در شتر گلویی
  • گیر کردن مواد غذایی در لوله آشپزخانه
  • انباشته شدن مواد زائد داخل شتر گلویی