ارائه دهنده خدمات رفع بوی چاه فاضلاب منازل

علل نشت بوی بد فاضلاب در منزل

  • سفون توالت
  • پرشدن چاه فاضلاب
  • فرسوده شدن چاه فاضلاب

علل ایجاد بوی بد در آشپزخانه

معمولا بوی بد آشپزخانه می تواند از دو چیز ایجاد شود. علت اول ناشی از فاضلاب سینک ظرفشویی و دوم پسماند و زباله های موجود در آشپزخانه می باشد.

هر دو عامل مهمی در ایجاد این بو هستند و می توانند به اندازه کافی آشپزخانه را بدبو نمایند. مشخص است که وجود زباله در آشپزخانه باعث ایجاد بوی مشمئز کننده شود.

برای رفع آن باید زباله ها را از ساختمان خارج کرد. اما این مقاله در مورد بوی بد فاضلاب است یعنی بوی بد آشپزخانه که از فاضلاب نشات گرفته باشد.

بوی بد فاضلاب که از سینک ظرفشویی بیرون می آید می تواند ناشی از بوی فاضلاب چاه باشد. یا این که به خاطر وجود باقی مانده غذاها در داخل لوله سینک باشد.

هر دوی این عوامل به اندازه کافی بو ایجاد می کنند. گاز فاضلاب یا سولفید هیدروژن گازی است که از فاضلاب تولید می شود.

معمولا مقدار زیادی از آن در داخل لوله های فاضلاب و چاه فاضلاب تجمع دارد. پس خروج این گاز از داخل لوله ها به داخل ساختمان می تواند باعث ایجاد بوی بد شود.