منظور از سپتیک تانک چیست؟

منظور از سپتیک نوعی از تانکرهای جمع آوری فاضلاب است که در شبکه فاضلاب امروزی مورد استفاده قرار می گیرد. این بخش بعد از مدتی پر می شود و به همین دلیل نیاز به تخلیه و لایروبی پیدا می کند.
به این بخش گند انبار نیز گفته می شود که فواید بیشتری را نسبت به چاه فاضلاب دارد. سپتیک تانک برای محیط زیست ضرری ندارد. با وجود این که با استفاده از چاه فاضلاب امکان آلوده کردن آب های زیرزمینی وجود دارد. البته باید در مدت زمان معینی برای تخلیه آن اقدامات لازم را نیز انجام دهید.

لزوم لایروبی سپتیک تانک

اگر می خواهید از سپتیک به عنوان چاه فاضلاب استفاده کنید، باید بدانید بعداز مدتی سپتیک نیز پر می شود. جداره سپتیک جرم و فاضلاب بسیار زیادی می گیرد، که لازم است بعد از مدتی دوباره برای لایروبی سپتیک اقدام کرد.

در صورت این که برای لایروبی سپتیک اقدام نکنید، این دستگاه دیگر کارایی ابتدایی خود را نخواهد داشت و قابل استفاده نخواهد بود.

سپتیک حکم همان چاه فاضلاب را دارد که لازم است هر چند وقت یکبار برای تخلیه و لایروبی آن اقدام کنید.

آشنایی با تخلیه چاه فاضلاب سپتیک تانک

آشنایی با تخلیه چاه فاضلاب سپتیک تانک

نحوه تخلیه لجن سپتیک تانک و لایروبی سپتیک   منظور از سپتیک نوعی از تانکرهای جمع آوری فاضلاب است که در شبکه فاضلاب امروزی مورد استفاده […]
آشنایی با تخلیه چاه فاضلاب به روش سپتیک تانک و انواع آن

اطلاعاتی در مورد سپتیک تانک

سپتیک تانک چیست؟   سپتیک تانک مخزنی برای تصفیه فاضلاب از طریق فرایند تجزیه و تصفیه فاضلاب بصورت بیولوژیکی می باشد. آنها از فرآیندهای طبیعی و […]
آشنایی با انواع فاضلاب شهری و شیوه های دفع آن