نکات اساسی در رفع گرفتگی لوله و لوله بازکنی

روش های اصولی لوله بازکنی در چاه فاضلاب

استفاده از مواد شوینده یکی از راه کارهای رفع گرفتگی لوله فاضلاب می باشد و یا استفاده همزمان پودرهای مخصوص لوله بازکنی به همراه آب جوش راه کار دیگر می باشد همچنین به کار بردن فنر لوله بازکنی در رفع انسداد لوله فاضلاب موثر می باشد در غیر این صورت با یکی از شرکت های خدمات لوله بازکنی تماس بگیرید.

رعایت اصول ایمنی و موارد بهداشتی در انجام لوله بازکنی و تخلیه چاه

ایمنی و بهداشت در لوله بازکنی و تخلیه چاه

رعایت اصول ایمنی و موارد بهداشتی در انجام لوله بازکنی و تخلیه چاه   در زمان گرفتگی لوله فاضلاب و توالت، احتمال نشت فاضلاب به ساختمان، […]
چگونگی بازکردن لوله فاضلاب حمام و آشپزخانه

چگونگی بازکردن لوله فاضلاب حمام و آشپزخانه

روش های رفع انسداد و لوله بازکنی فاضلاب حمام و آشپزخانه   در اکثر ساختمان ها، لوله های فاضلاب دچار گرفتگی و انسداد می شوند. در […]